Locations

Postal & Contact


Email: ch@chunhinggarden.com
Phone: (+852) 2572 6430 (+852) 2573 5408
Fax: (+852) 2892 1515
WhatsApp: (+852) 9216 9788 (WhatsApp Only)
P.O. Box: P.O. Box 47233 Morrison Hill Post Office, Wan Chai, H.K.


Contact Us

Warehouse


Email: ch@chunhinggarden.com
Address: Yuen Long, Kam Tin, Shui Tau Tsuen, N.T. Hong Kong


Contact Us View Map